• 02191017183
 • info@paracivil.org

مولفه قائم زلزله چیست و چگونه محاسبه می شود؟

حرکات ارتعاشی زلزله یا زمین لرزه به جز حرکات افقی، شامل حرکات قائم نیز می شود. به این حرکات در راستای قائم مولفه قائم زلزله گفته می شود. حرکت زمین در راستای قائم هم مانند حرکت افقی آن می تواند باعث به وجود آوردن نیرو و جا‌‌به‌جایی در اعضا و المان های مختلف سازه ای شوند. در سال های نه چندان دور در طراحی و محاسبات سازه ها از اثر قائم زلزله صرف نظر می شد، اما گذشت زمان و بررسی های انجام شده بر روی خرابی ساختمان ها پس از زلزله های بزرگی مثل زلزله کوبه ژاپن در سال 1995 و زلزله سال 1994 نورتریج در کالیفرنیا نشان داده است که در برخی مواقع خصوصا در زلزله های نزدیک به گسل مولفه قائم زلزله شدت و بزرگی بیشتری نسبت به مولفه های افقی دارد. گزارش زلزله کوبه ژاپن نشان داد که اکثر خسارات زلزله در اثر مولفه قائم بوده است چرا که برخلاف انتظار، مولفه قائم در حدود 1.5 برابر مولفه افقی آن بوده است که این امر پدیده ای بسیار نادر در زلزله می باشد. پیش از این زلزله ها، مهندسان طراح سازه بنابر آیین نامه های موجود در آن زمان، حدکثر مولفه قائم زلزله را در حدود 0.6 مولفه افقی در نظر می گرفتند.
 

بیشتر بخوانید: زلزله چیست؟

 

در نتیجه این اتفاقات و خرابی های اتفاق افتاده ناشی از زلزله قائم توجه بسیاری از محققان و پژوهشگران را به خود جلب کرده و مطالعات بسیاری در رابطه با آن انجام شد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که مولفه قائم زلزله می تواند عامل تاثیرگذاری بر رفتار و خرابی سازه در طی زلزله داشته باشد. در این مقاله به بررسی فلسفه نیروی قائم زلزله، پارامترهای اثرگذار بر آن، بررسی بار قائم زلزله در استاندارد 2800 و نحوه محاسبه و اعمال زلزله قائم در نرم افزار ایتبس می پردازیم. هم چنین برای  آشنایی بیشتر با مولفه قائم زلزله میتوانید ویدئو زیر که برگرفته از دوره آموزش ایتبس و سیف پاراپلاس با تدریس مهندس امیرطه نوروزی است را مشاهده کنید

 

 

زلزله قائم چیست؟

در طراحی سازه برای مقابله با نیروهای ثقلی سیستم باربر ثقلی در نظر گرفته می شود.در میان ساختمان هایی که در زلزله های گذشته تخریب شده اند ساختمان هایی دیده می شود که در حین زلزله سیستم باربر جانبی آن ها آسیبی ندیده، اما سیستم باربر ثقلی آن دچار خسارت یا تخریب شده است.  به عبارت دیگر سازه در برابر مولفه های افقی به خوبی مقاومت کرده اما در مقابل نیروهای قائم دچار مشکل شده است. این در حالی است که وزن ساختمان یا بارهای مرده تغییری نکرده است. این اتفاق مقدمه ای بر مطالعه بیشتر برای اثر قائم زلزله در طراحی سازه شد.

انرژی آزاد شده توسط زلزله در محل کانون زلزله به صورت امواج لرزه ای در جهت های مختلف مطابق شکل زیر درون زمین منتشر می شود.

امواج زلزله

 

این امواج پس از عبور از لایه های مختلف به سطح زمین رسیده و باعث ایجاد تکان و حرکت زمین می شوند. این امواج به صورت امواج قائم و افقی در سطح زمین ظاهر می شوند. مطالعات انجام شده روی امواج زلزله نشان می دهد که مشخصات فیزیکی مولفه قائم زلزله که با انتشار امواج که در راستای قائم ایجاد می شوند با مشخصات فیزیکی مولفه افقی زلزله که با انتشار امواج زلزله در راستای افقی ایجاد می گردند متفاوت است.

مطابق با نتایج تحقیقات و پژوهش های انجام شده مشخص شده است که هرچه سازه به گسل نزدیک تر بوده و عمق کانونی زلزله کمتر باشد، اثر قائم زلزله بیشتر خواهد شد و سازه بیشتر تحت اثر مولفه قائم زلزله خواهد بود. برای روشن شدن این مطلب استخری را در نظر بگیرید که پر از آبِ ساکن است. هنگامی که سنگی را به داخل آب پرتاب کنیم، در آب موج تشکیل می شود. مشاهده می شود که هرچه به محل برخورد سنگ با آب نزدیکتر شویم موج در آب تغییر شکل های بزرگتری ایجاد می کند و هرچه از محل برخورد سنگ با آب دور شویم تغییر شکل های موج کمتر و کمتر می شود.

مشابه مثال فوق در بحث زلزله هم وجود دارد و همان طور که قبلا اشاره کردیم هرچه سازه به گسل زلزله نزدیک تر باشد و عمق کانونی زلزله کمتر باشد، شتاب قائم زلزله بیشتر است. بررسی ها نشان می دهند که یکی از مشخصه هاي زلزله هاي نزدیک گسل، افزایش شتاب مولف قائم زلزله به میزان مولفه افقی و یا حتی بیشتر از آنها می باشد که اثرات هم زمانی این مولفه ها می تواند منجر به خرابی و تخریب سازه شود.

مولفه قائم زلزله آیین نامه های طراحی لرزه ای

آیین نامه های مختلف طراحی لرزه ای سازه ها برخوردهای مختلفی با شتاب قائم زلزله دارند. در آیین نامه های قدیمی به طور کلی از اثر شتاب قائم زلزله بر سازه به دلیل کمبود دانش در این زمینه صرف نظر می شد. با رشد دانش و پژوهش های انجام گرفته و مشاهده زلزله های مختلف کم کم بحث زلزله قائم به آیین نامه های طراحی لرزه ای وارد شد.

استاندارد 2800 ویرایش 4 در بند (3-3-9) می گوید که نیروی قائم ناشی از زلزله که اثر مولفه قائم شتاب زلزله در ساختمان است در موارد زیر باید در محل گفته شده در نظر گرفته شود. این موارد عبارتند از:

 • در صورت قرار گیری سازه در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد، زلزله قائم باید به کل سازه اعمال شود.
 • در صورت وجود تیرهایی با دهانه بیش از  15 متر در سازه، زلزله قائم باید به آن تیر و ستون ها و دیوارهای تکیه گاهی آن وارد شود.
 • در صورت اعمال بار متمرکزی برابر مقدار حداقل نصفِ مجموع بارهای وارد بر تیر،زلزله قائم باید به آن تیر و ستون ها و دیوارهای تکیه گاهی آن وارد شود.
 • در صورت وجود بالکن ها و پیش آمدگی هایی که به صورت طره ساخته می شوند، زلزله قائم باید به آن طره وارد شود.

همان طور که پیشتر نیز گفتیم شتاب قائم زلزله در مناطق نزدیک گسل بحرانی است و باید حتما در نظر گرفته شود. به همین دلیل در اولین مورد از مواردی که زلزله قائم باید در تحلیل و طراحی سازه در نظر گرفته شود، استاندارد 2800 به سازه هایی که در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد قرار دارند اشاره می کند. در موارد بعدی هم استاندارد 2800 شرایط اعضا و المان هایی را بیان می کند که حتی اگر ساختمانی که عضوی از آن هستند در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد نبود، به واسطه شرایطشان زلزله قائم باید بر آن ها وارد شود.

مقدار نیروی زلزله قائم در استاندارد 2800 از رابطه زیر محاسبه می شود:

Fvu=0.6AIWp

پارامترهای موثر بر مولفه قائم زلزله

مطابق رابطه بالا از استاندارد 2800 از جمله پارامترهای موثر بر مقدار نیروی زلزله قائم به شرح زیر است:

 • میزان خطر لرزه خیزی منطقه
 • ضریب اهمیت ساختمان
 • مقدار بار مرده وارد بر سازه
 • مقدار بار زنده وارد بر سازه

اعمال زلزله قائم بر سازه

مطابق رابطه استاندارد 2800 در شرایطی که سازه در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد قرار دارد مقدار Wp برابر با بار مرده سازه بوده و باید به کل سازه اعمال شود. یعنی نیروی قائم زلزله وارد به کل سازه، در این حالت تنها ناشی از بار مرده سازه است. در سایر موارد هم مطابق با استاندارد 2800 مقدار Wp برابر با مجموع بار مرده و زنده است.

اعمال بار زلزله قائم سازه در منطقه با لرزه خیزی خیلی زیاد

همان طور که گفتیم در این حالت بار زلزله قائم وارد بر سازه ناشی از بار مرده سازه است. محاصبه بار مرده تک تک اعضا و المان های سازه و اعمال بار زلزله قائم آن ها کار بسیار وقت گیری و زمان بری خواهد بود. پس راه حل چیست؟

برای حل این مشکل با فرض در نظر گرفتن ضریب اهمیت برابر با 1 (ساختمان مسکونی و اداری) برای ساختمان به رابطه زیر دقت کنید:

0.21=1×0.35×0.6=0.6AI

در نتیجه مطابق بالا به جای آن که بار مرده هر عضو تک تک محاسبه شده و در رابطه زلزله قائم جایگذاری شود و عدد حاصله تحت عنوان الگوی بار Ez که همان مولفه قائم زلزله هست به سازه اعمال شود، می توان ضریب بار مرده در ترکیب بارهای لرزه ای را تغییر دهیم. با این کار هنگام طراحی اعضای سازه نرم افزار ظرف چند ثانیه این مقدار را محاسبه کرده و در طراحی سازه اعمال می کند. ممکن است این سوال مطرح شود که ترکیب بارهای لرزه ای کدام ترکیب بارها است؟

ترکیبات بارگذاری با حضور نیروی قائم زلزله

به طور کلی برای طراحی اعضای یک سازه، لازم است نیروها و لنگرهای ناشی از بارهای مختلف با یکدیگر با ضرایب مناسبی ترکیب شوند. به این کار ساخت ترکیبات بارگذاری می گویند. ضرایب مورد استفاده در ترکیبات بارگذاری، بر اساس آیین نامه های مرتبط با طراحی سازه به دست می‌آیند.

 

ترکیبات بارگذاری

 

ترکیب بار شماره 5 و 7 از مبحث ششم مطابق تصویر بالا، که بصورت مشترک برای طراحی سازه های بتنی و فولادی بکار می بریم در ترکیب بار های طراحی سازه، ترکیب بارهای لرزه ای محسوب می شوند به این دلیل که در آن ها بار زلزله در کنار سایر بارها وجود دارد. حال سوال دیگری که ممکن است مطرح شود این است که بار زلزله قائم چگونه و در چه جهتی باید در ترکیب بارهای طراحی سازه اعمال شود؟

 

مولفه قائم زلزله

 

استاندارد 2800 بیان می کند که نیروی قائم زلزله باید همزمان با بارهای مرده و زنده ترکیب شود، که در ترکیب بارهایی که اشاره شد این اتفاق انجام می شود. در نتیجه جهت اعمال آن همان طور که از نام آن هم مشخص است در جهت قائم است. سپس سازه باید برای بیشینه اثر این ترکیب طراحی شود. به عبارت دیگر ترکیب نیروی قائم زلزله با بار مرده و زنده طوری باشد که بحرانی ترین حالت برای سازه به وجود آید. حال سوال اینجاست در کدام ترکیب بار زلزله قائم در جهت رو به بالا و در کدام ترکیب بار زلزله قائم باید در جهت رو به پایین اعمال شود؟

در ترکیب بار شماره 5 از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، بار مرده و زنده با هم و همزمان حضور دارند. هنگامی که این دو الگوی بار همزمان حضور دارند، یعنی کل بار ثقلی ممکن در ساختمان وجود دارد. پس در این حالت برای رسیدن به حالت بحرانی نیروی ناشی از زلزله قائم باید در جهت پایین اعمال شود تا در ترکیب با بار مرده و زنده مقدار بیشینه بار رو به پایین شده و حالت بحرانی به وجود آید. اگر در این حالت نیروی ناشی از زلزله قائم رو به بالا بر سازه اثر داده شود در این ترکیب بار، بار زلزله قائم و بار مرده و زنده اثر همدیگر را خنثی می کنند.

در ترکیب بار شماره 7، از بارهای ثقلی، فقط بار مرده حضور دارد و خبری از بار زنده نیست. در این حالت بار قائم رو به پایین ساختمان کم شده است. در این حالت باید بار زلزله قائم رو به بالا بر سازه وارد شود تا این بار به این شکل حالت بحرانی برای سازه به وجود بیاید. پس در این حالت داریم:

(0.9-0.21)D=0.69D

البته لازم به ذکر است این ترکیبات بارگذاری هنوز خام بوده و لازم است تا تغییراتی در آن ها صورت گیرد. تغییراتی مثل در نظر گرفتن اثر 100-30 زلزله از جمله تغییراتی است که در این ترکیبات بارگذاری مطابق با آیین نامه های طراحی لرزه ای باید صورت گیرد که برای آشنایی با فلسفه و نحوه اعمال آن پیشنهاد می شود مقاله مربوطه خوانده شود.

در صورتی که علاوه بر شرط قرارگیری سازه در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد، سازه دارای سایر شرایطی که در آیین نامه 2800 برای زلزله قائم گفته شده است مثل وجود طره یا پیش آمدگی باشد، بار قائم زلزله به صورت جداگانه به عضو هایی که مطابق آیین نامه در آن باید اثر زلزله قائم دیده شود، وارد گردد.

در این صورت مقدار بار زلزله قائم به دو قسمت تقسیم می شود. قسمت 0.21×Dead Load در ترکیبات بارگذاری منظور شده است و کافی است مقدار 0.21×Live Load تحت الگوی بار Ez به المان های مورد نظر آیین نامه 2800 وارد شود.

در صورتی که سازه ما در منطقه با خطر لرزه خیزی زیاد، متوسط یا کم باشد و در آن سایر شرایط زلزله قائم مثل طره و پیش آمدگی وجود داشته باشد، لازم است تا مطابق زیر بار زلزله قائم طره محاسبه و اعمال شود. به عنوان مثال با فرض وجود یک بالکن از جنس دال بتنی در ساختمانی که در منطقه لرزه خیزی با خطر زیاد قرار دارد و بار مرده کف  500 کیلوگرم بر مترمربع و بار زنده 300 کیلوگرم بر متر مربع باشد. آنوقت داریم :

(Ez = 0.6 × A × I × (Dead loads + Live loads) = 0.6 × 0.3 × I × (500 + 300      

مقدار بار به دست آمده از رابطه بالا به کف بالکن و یا پیش آمدگی از نوع Ez و رو به پایین باید وارد شود.

اعمال زلزله قائم وارد بر سازه در ایتبس

در صورتی که سازه ما تنها در منطقه با خطر لرزه خیزی خیلی زیاد واقع باشد و سایر شرایط گفته شده توسط آیین نامه 2800 برای زلزله قائم مثل تیر با دهانه بیش از 15 متر یا وجود پیش آمدگی و طره را نداشته باشد لازم است تا مطابق مطالب گفته شده ضریب بار مرده در ترکیب بارهای طراحی سازه دست خوش تغییر شوند. برای این کار مطابق تصویر زیر از منوی Define وارد گزینه Load Combination می شویم و ضریب بار مرده در ترکیب بارهای لرزه ای طراحی سازه را مطابق مطالب گفته شده تغییر می دهیم.

مجددا یادآوری می کنیم که در ترکیب بار شماره 5 مبحث ششم برای ایجاد حالت بحرانی رو به پایین ضریب بار مرده از مقدار 1.2 به 1.41 و در ترکیب بار شماره 7 مبحث ششم برای ایجاد حالت بحرانی ضریب بار مرده از مقدار 0.9 به 0.69 تغییر پیدا کند.

 

 

 

همان طور که گفتیم در صورتی که سایر شرایط زلزله قائم مثل طره در سازه وجود داشته باشد مقدار Wp در رابطه با زلزله قائم برابر بار مرده و بار زنده سازه است. در این صورت باید در مرحله تعریف الگوی بار در نرم افزار ایتبس یک الگوی بار Ez مطابق تصویر زیر تعریف شود. برای تعریف الگوی بار Ez از منوی Define گزینه Load Patterns را انتخاب می کنیم.

 

 

نکته مهم در اعمال بار قائم زلزله در نرم افزار ایتبس آن است که بار Ez باید حتما از نوع other تعریف شود. پس از تعریف بار Ez باید اعضایی که مطابق استاندارد 2800 باید زلزله قائم به آن ها وارد شده انتخاب شوند و بار زلزله قائم به صورت دستی محاسبه شده و به صورت رو به پایین در نرم افزار به سازه اعمال شود.  علت آن که گفتیم نیروی زلزله قائم به صورت رو به پایین وارد شود آن است که در ترکیب بار شماره 5 الگوی بار Ez با علامت مثبت (رو به پایین) ظاهر شده و در ترکیب بار شماره 7 این الگوی بار با علامت منفی (رو به بالا) ظاهر شده است.

بحث درباره این مقاله

نظرات

 • 1254 1401/03/11 17:49
  تعریف نشده است علیرضا ایرجی

  سلام Ez همان مولفه قائم زلزله و از جنس نیروست ؟ اگر اینطور است پس چرا واحد آن شبیه واحد تنش میباشد؟ واحد نیرو یا باید kg باشد یا نیوتن یا کیلوگرم متر بر مجذور ثانیه اما اینجا واحد این مولفه قائم میشود کیلوگرم بر متر مربع. دلیل این تفاوت چیست ؟

  پاسخ
  1993 1401/06/14 13:33
  پشتیبانی پاراسیویل پشتیبانی پاراسیویل admin ارسال1254

  سلام مهندس ایرجی عزیز وقتتون بخیر باشه، واحد زلزله قائم همان طور که از فرمول و رابطه آن مشخص است به Wp وابسته می باشد که عموما به صورت سطحی می باشد.

  پاسخ
  1737 1401/04/20 10:08
  تعریف نشده است ایمان مظفری

  سلام مهندس جان وقتتون بخیر با تشکر از این مقاله عالی آیا اگر در یک منطقه هم لرزه خیزی زیادی داشته باشیم و هم بار باد شدید بسیار محتمل باشد باید جداگانه برای هر دو حالت بحرانی زلزله و باد سازه را طراحی کنیم و مطمئن ترین طراحی ممکن برای بحرانی ترین حالت را در نظر بگیریم ؟

  پاسخ
  1994 1401/06/14 13:43
  پشتیبانی پاراسیویل پشتیبانی پاراسیویل admin ارسال1737

  سلام مهندس وقتتون بخیر بنابر بند استاندارد 28000 ویرایش 4 طراحی سازه برای بحرانی ترین بار از میان زلزله و باد باید انجام شود.

  پاسخ
  2008 1401/06/17 08:59
  تعریف نشده است حسینی

  با سلام و خسته نباشید / ببخشید در خصوص بار قائم ، در مناظق لرزه خیزی خیلی زیاد، گفته شد که ضریب بار مرده را 0.21 افزایش میدهیم . سوال این است : ایا این افزایش بار مرده ، در محاسبه ی برش پایه هم لحاظ میشود یا باید لجاظ گردد؟ یا فقط در طراحی اعضا استفاده باید بشود ؟ چون این ضریب را بصورت های مختلف اعمال میکنند. بعضی ضریب بارمرده را زیاد میکنند برخی بصورت ez از جنس other میگیرند. اما در قسمت mass source ، باید بارمرده بعلاوه 20 درصد بار زنده تعریف میکنیم ، این بار مرده را هم تحت تاثیر قرار میدهد؟ یا اینکه باید بدهد؟؟؟ و سوال بعدی اینکه در load pattern ما ضریب self weight را که همان ضریب تاثیر وزن اسکلت است و خود برنامه وزن اسکلت را محاسبه میکند ، ایا اینجا هم باید 1.21 بدهیم که برای اسکلت هم 21 درصد بار مرده را بیشتر در نظر بگیرد؟ اگر نه ، پس این ضریب را برای اسکلت باید کجا لجاظ کنیم ؟

  پاسخ
  2396 1401/07/10 10:35
  پشتیبانی پاراسیویل پشتیبانی پاراسیویل admin ارسال2008

  سلام مهندس حسینی عزیز وقتتون بخیر باشه. افزایش بار مرده به دلیل زلزله قائم فقط در ترکیبات بارگذاری انجام شده و تاثیری در برش پایه زلزله افقی ندارد.

  پاسخ
  2315 1401/06/30 10:50
  تعریف نشده است حسین سلیمی

  سلام مهندس جان وقت بخیر آیا کنترل زلزله قائم و مولفه قائم زلزله برای تمامی انواع سازه ها و تمامی شهر های ایران

  پاسخ
  2398 1401/07/10 10:43
  پشتیبانی پاراسیویل پشتیبانی پاراسیویل admin ارسال2315

  سلام مهندس جان وقتتون بخیر باشه همان طور که در متن هم اشاره شد زلزله قائم زمانی در سازه در نظر گرفته می شود که شرایط گفته شده اعم از حضور سازه در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد و … وجود داشته باشد.

  پاسخ
  2316 1401/06/30 11:00
  تعریف نشده است حسین سلیمی

  سلام مهندس جان وقت بخیر آیا کنترل زلزله قائم و مولفه قائم زلزله برای تمامی انواع سازه ها و تمامی شهر های ایران الزامی هست ؟

  پاسخ
  2737 1401/08/07 13:11
  پشتیبانی پاراسیویل پشتیبانی پاراسیویل admin ارسال2316

  سلام مهندس جان وقتتون بخیر برای سازه هایی که در منطقه لرزه خیزی خیلی زیاد واقع شده است الزامی است و همه ی شهرهای ایران در این منطقه نیست.

  پاسخ
  2803 1401/08/10 12:58
  تعریف نشده است شیما هدایت

  سلام زلزله قائم در تمام شهر ها یک موضوع بحرانی قلمداد میشه ؟ و آیا کنترل مولفه قائم در تمام پهنه ها با همه خطر نسبی ها الزامیه ؟ با تشکر

  پاسخ
  2858 1401/08/11 13:22
  سجاد وزیریان سجاد وزیریان admin ارسال2803

  سلام مهندس. بسته به لرزه خیزی اون شهر داره. هر چه گسل ها اطراف و نزدیک شهر بیشتر باشن و زلزله در عمق کمی اتفاق بیفته، اثر مولفه قائم زلزله بیشتر میشه. درواقع زلزله حوزه نزدیک. در استاندارد 2800 هم بیشترین اثر در بارگذاری سازه تحت اثر مولفه قائم زلزله، در شهرهای با خطر نسبی خیلی زیاد هست.

  پاسخ
  2916 1401/08/16 10:15
  تعریف نشده است اقبال رستگارنیا

  در زلزله بم هم شتاب قائم زلزله بیش از یک Gشد

  پاسخ
  2923 1401/08/16 12:03
  تعریف نشده است اقبال رستگارنیا

  علت اینکه در زلزله بم شتاب قائم زلزله از یکG هم بیشتر شد این بود که علت زلزله بم انفجار بوده است به همین خاطر شتاب قائم زلزله از شتاب افقی زلزله بیشتر شده است حالا می خواستم نظر شما را هم بپرسم با تشکر

  پاسخ
  3025 1401/08/23 15:05
  سجاد وزیریان سجاد وزیریان admin ارسال2923

  درود مهندس. البته 0.9 بود و نه بیشتر از یک. بحث انفجارکسی نگفته مطرح بوده.

  پاسخ
  3214 1401/09/21 17:41
  تعریف نشده است مهشید آقابابایی

  وقتتون بخیر مهندس چگونه در ترکیب های بار گذاری اثر زلزله قائم رو اعمال کنیم ؟ به طور کلی زلزله قائم در کدام مراحل طراحی باید اعمال و کنترل بشه ؟

  پاسخ
  19778 1402/11/15 09:23
  سجاد وزیریان سجاد وزیریان admin ارسال3214

  درود بر شما مهندس جان در اغلب شهر ای لرزه خیز مطابق با استاندارد 2800 باید زلزله قائم اعمال بشه در مرحله بارگزاری مکولفه قائم اعمال میشه و سپس بر اساس بارگزاری نهایی طراحی انجام میشه 

  پاسخ

  ارسال نظرات

  پاسخ

مطلع شدن از جدید ترین خبر ها

برای دریافت جدیدترین اخبار و مطلع شدن از جشنواره پاراسیویل ایمیل خود را وارد کنید

اطلاعات خود را وارد کنید.