با پیوستن به اینستاگرام مهندس امیرطه نوروزی از هزاران دقیقه آموزش رایگان بهره مند شوید.

پیوستن به اینستاگرام

جلسه پنجم آموزش های موفقیت در کسب و کار مهندسی | EBC

نقش رویدادها در کسب و کارهای مهندسی جلسه پنجم آموزش EBC مدت زمان آموزش: ۵ دقیقه مدرس: مهندس امیرطه نوروزی دانلود آموزش رفتن به فروشگاه پاراسیویل در این سلسله ویدیوها قصد داریم در مورد تکنیک های موفقیت در کسب و کارهای مهندسی یا همان Engineering Business Coaching صحبت کنیم. در جلسه پنجم این مجموعه ویدیوها…

جلسه چهارم آموزش های موفقیت در کسب و کار مهندسی | EBC

کاربرد دانش بیزینس در کسب و کارهای مهندسی جلسه چهارم آموزش EBC مدت زمان آموزش: ۱۰ دقیقه مدرس: مهندس امیرطه نوروزی دانلود آموزش رفتن به فروشگاه پاراسیویل در این سلسله ویدیوها قصد داریم در مورد تکنیک های موفقیت در کسب و کارهای مهندسی یا همان Engineering Business Coaching صحبت کنیم. در جلسه چهارم این مجموعه…

جلسه سوم آموزش های موفقیت در کسب و کار مهندسی | EBC

دو بال موفقیت در کسب و کار مهندسی! جلسه سوم آموزش EBC مدت زمان آموزش: ۱۰ دقیقه مدرس: مهندس امیرطه نوروزی دانلود آموزش رفتن به فروشگاه پاراسیویل در این سلسله ویدیوها قصد داریم در مورد تکنیک های موفقیت در کسب و کارهای مهندسی یا همان Engineering Business Coaching صحبت کنیم. در جلسه سوم این مجموعه…

جلسه دوم آموزش های موفقیت در کسب و کار مهندسی | EBC

انقراض دایناسورها! جلسه دوم آموزش EBC مدت زمان آموزش: ۱۰ دقیقه مدرس: مهندس امیرطه نوروزی دانلود آموزش رفتن به فروشگاه پاراسیویل در این سلسله ویدیوها قصد داریم در مورد تکنیک های موفقیت در کسب و کارهای مهندسی یا همان Engineering Business Coaching صحبت کنیم. در جلسه دوم این مجموعه ویدیوها به یک عامل مهم در…

جلسه اول آموزش های موفقیت در کسب و کار مهندسی | EBC

فیک نباشیم! جلسه اول آموزش EBC مدت زمان آموزش: ۸ دقیقه مدرس: مهندس امیرطه نوروزی دانلود آموزش رفتن به فروشگاه پاراسیویل در این سلسله ویدیوها قصد داریم در مورد تکنیک های موفقیت در کسب و کارهای مهندسی یا همان Engineering Business Coaching صحبت کنیم. در جلسه اول این مجموعه ویدیوها به فونداسیون و پایه موفقیت…

منو اصلی