• 02122444717
  • info@paracivil.org
X
با پیوستن به اینستاگرام مهندس امیرطه نوروزی از هزاران دقیقه آموزش رایگان بهره مند شوید
پیوستن به اینستاگرام
ویدئو

آموزش کنترل ۵۰ درصد سیستم دوگانه

مدت زمان آموزش: ۱۶ دقیقه

مدرس : مهندس امیرطه نوروزی


در ساختمان های بلندمرتبه عموما از سیستم های باربر دوگانه استفاده می شود. طبق استاندارد 2800 برای این سیستم ها باید آموزش کنترل ۵۰ درصد سیستم دوگانه انجام شود یعنی دیوار برشی یا مهاربند باید بتواند به تنهایی 50 درصد نیروی زلزله را تحمل کند. فلسفه این کنترل آن است که دیوار برشی یا مهاربند به دلیل سختی بسیار زیادی که دارند بخش زیادی از نیروی زلزله را به خود جذب می کنند. به همین دلیل آیین نامه 2800 الزام می دارد که  این اعضا باید بتوانند به تنهایی از پس 50 درصد نیروی زلزله بر بیایند. در این ویدئو کنترل 50 درصد قاب خمشی در نرم افزار ETABS آموزش داده شده است.

نظرات

  • ارسال نظرات

aa