• 02122444717
  • info@paracivil.org
X
با پیوستن به اینستاگرام مهندس امیرطه نوروزی از هزاران دقیقه آموزش رایگان بهره مند شوید
پیوستن به اینستاگرام

مهندس امیرطه نوروزی

مدیریت مجموعه طراحی آموزشی پاراسیویل

پروفایل

مهندس یاسر عمادی

مدرس پک آموزشی CivilMan

پروفایل

مهندس علی قدوسی

مدرس پک آموزشی ParaTekla

پروفایل

مهندس مسلم پسنده

مدرس پک آموزشی ProMan

پروفایل

مهندس احسان بیات

مدرس پک آموزش آزمون محاسبات

پروفایل

مهندس سید مهرزاد حسینی بای

مدرس پک آموزش آزمون نظارت و اجرا

پروفایل

مهندس علی میرزامحمدی

مدرس پک آموزش طراحی اتصالات

پروفایل

مهندس فرشته محمدنیا

مدرس پک آموزشی ParaMetr

پروفایل